Profesjonalne szkolenia SCJP

SCJP 1.6


Certyfikat

Certyfikat SCJP (Sun Certified Java Programmer) jest pierwszym krokiem na ścieżce certyfikacyjnej z Javy. To fundament potwierdzający nasze kompetencje w składni języka, podstawowego API oraz biblioteki klas J2SE. SCJP 1.6 jest najbardziej aktualną wersją egzaminu, zawierającą w sobie cały materiał wersji 1.5 oraz kilka dodatkowych punktów.

Egzamin

Pytania występujące na egzaminie, są bardzo specyficzne i podchwytliwe, dlatego też aby go zdać należy nie tylko posiadać bardzo gruntowną i kompletną wiedzę nt. języka i platformy Java, ale także odpowiednio się przygotować. Właśnie takie przygotowanie zapewniają nasze Szkolenia SCJP. O stopniu trudności egzaminu, może świadczyć fakt, iż nawet programista posiadający wieloletnie doświadczenie w Java - bez odpowiedniego przygotowania - może go nie zdać...
  • miejsce egzaminu: Prometric Test Center (największe miasta w Polsce)
  • ilość pytań: 72
  • minimalny wynik potrzebny do zdania egz.: 65 % (47 z 72 pytań)
  • limit czasu: 210 [min]